ASAMBLEA GENERAL SOCIOS/AS 2018

Estimado socio/a:

Por medio de la presente, tenemos a bien convocarte a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que tendrá lugar en el SALÓN DE CONVECCIONES EN LA 2ª PLANTA DEL CENTRO CULTURAL DE SANTA CLARA, sito en la C/ Casilda Iturrizar, s/n, el próximo día 4 de octubre, a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 19:30 en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

1. Lectura del acta anterior y su aprobación si procede
2. Informe General
3. Balance económico de la temporada 2017/2018
4. Cuotas Anuales 2019
5. Presupuesto Temporada 2018/2019
6. Ruegos y Preguntas
La Junta Directiva

NOTA.- Aprovechamos la ocasión para informar que para acceder a la asamblea será necesario presentar el carné de socio 2018.

*******************************************

Bazkide agurgarria:

Eskutitz honen bidez OHIKO BATZARRA NAGUSIAN parte har dezazuen dei egiten dizuegu. Batzarra SANTA KLARA KULTURTEGIKO EUSKALDUN BERRI ARETOAN, (Casilda Iturrizar K, z. g) izango da, urriak 4 (osteguna). Lehenengo deialdia, 19:00etan egingo dugu eta bigarrena, aldiz, 19:30ean. Gai ordena honako hau izango da:

1. Aurreko akta irakurri eta onartu
2. Txosten orokorra
3. 2017/2018ko denboraldiko balantze ekonomikoa aztertu
4. 2019ko urteko kuotak
5. 2018/2019 denboraldiko aurrekontua
6. Eskaerak eta galderak

Zuzendaritza taldea

OHARRA.- Era berean, jakinarazi nahi dizuegu batzarrean parte hartzeko 2018ko bazkidetza-txartela aurkeztu behar duzuela.