Convocatoria Asamblea General Ordinaria 2022

 

Estimado socio/a:

Por medio de la presente, tenemos a bien convocarte a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que tendrá lugar en el SALON DE CONVECCIONES EN LA 2ª PLANTA DEL CENTRO CULTURAL DE SANTA CLARA, sito en la C/ Casilda Iturrizar, s/n, el próximo día 20 de octubre, a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 19:30 en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día: 

 1. Lectura del acta anterior si procede y su aprobación
 2. Informe General
 3. Balance económico de la Temporada 2021/2022
 4. Cuotas Anuales 2023
 5. Presupuesto Temporada 2022/2023
 6. Ruegos y Preguntas                                 

Aprovechamos la ocasión para informar que para acceder a la Asamblea será necesario presentar el carnet de socio renovado el año 2022.

La Junta Directiva


Bazkide agurgarria:

Eskutitz honen bidez  OHIKO BATZARRA NAGUSIAN parte har dezazuen dei egiten dizuegu. Batzarra SANTA KLARA KULTURTEGIKO EUSKALDUN BERRI ARETOAN  (Casilda Iturrizar K, z. g) izango da, urriaren 20an(osteguna). Lehenengo deialdia, 19:00etan egingo dugu eta bigarrena, aldiz, 19:30etan.

Gai ordena honako hau izango da:

 1. Aurreko akta irakurri eta onartu
 2. Txosten orokorra
 3. 2021/2022 denboraldiko balantze ekonomikoa
 4. 2023ko urteko kuotak
 5. 2022/2023 denboraldiko aurrekontua
 6. Eskaerak eta galderak

Bide batez, Batzarrera sartzeko 2022ko bazkide txartela aurkeztu beharko da.

Zuzendaritza taldea