Estimado socio/a:
Por medio de la presente carta, tenemos a bien convocarle a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, que tendrá lugar en el SALÓN EUSKALDUN BERRI del CENTRO CULTURAL SANTA CLARA, sito en la calle Casilda Iturrizar, s/n, el próximo 12 de abril de 2018, a las 19:00 en primera convocatoria y a las 19:30 en segunda, con el siguiente orden del día:

 1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea Ordinaria anterior.
 2. Informar del proceso electoral para elección de la Junta Directiva del periodo 2018- 2022:
   1. Formación de la Junta Electoral y regulación al respecto según:
    1. Estatutos del Club Portugalete
    2. Decreto 163/2010, de 22 de junio
   2. Calendario Electoral y regulación al respecto según:
    1. Decreto 29/1989, de 14 de febrero

  3. Ruegos y Preguntas

Junta Directiva del Club Portugalete

 
NOTA.- Aprovechamos la ocasión para informar de que para acceder a la Asamblea será obligatorio presentar el carnet vigente de socio, de 2018.
****************************** ****************************** ***************************** ********************** ************
Bazkide agurgarriok:
Eskutitz honen bidez EZOHIKO BATZARRA NAGUSIAN parte har dezazuen dei egiten dizuegu. Batzarra SANTA KLARA KULTURTEGIKO EUSKALDUN BERRI ARETOAN (Casilda Iturrizar kalea, z. g.) izango da apirilaren 12an. Lehenengo deialdia 19:00etan egingo dugu eta bigarrena, aldiz, 19:30ean. Gai ordena honako hau izango da:

 1. Aurreko ohiko batzarraren akta irakurri eta onartu.
 2. 2018/2022 urteetako Zuzendaritza Batzordea hautatzeko prozesuaren gaineko informazioa:
   1. Hauteskunde-batzordearen eraketa eta arautzea legeria honen arabera:
    1. Portugaleteko klubaren estatutuak.
    2. Ekainaren 22ko 163/2010 Dekretua
   2. Hauteskunde-egutegia eta arautzea legeria honen arabera:
    1. Otsailaren 14ko 29/1989 Dekretua

  3. Eskaerak eta galderak

Zuzendaritza Batzorde taldea

 
OHARRA.- Era berean jakinarazi nahi dizuegu batzarrean parte hartu ahal izateko 2018ko bazkidetza-txartela aurkeztu behar duzuela.