Estimado socio/a:

Por medio de la presente, tenemos a bien convocarte a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que tendrá lugar en el SALON DE CONVECCIONES

EN LA 2ª PLANTA DEL CENTRO CULTURAL DE SANTA CLARA, sito en la C/ Casilda Iturrizar, s/n, el próximo día 19 de septiembre, a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 19:30 en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día: 

 1. Lectura del acta anterior y su aprobación si procede
 2. Informe General
 3. Balance económico de la temporada 2018/2019
 4. Cuotas Anuales 2020
 5. Presupuesto Temporada 2019/2020
 6. Ruegos y Preguntas

NOTA.- Aprovechamos la ocasión para informar que para acceder a la asamblea será necesario presentar el carné de socio 2019.

La Junta Directiva

Bazkide agurgarria:

Eskutitz honen bidez  OHIKO BATZAR NAGUSIAN parte har dezazuen dei egiten dizuegu. Batzarra SANTA KLARA KULTURTEGIKO BILERA ARETOKO BIGARREN SOLAIRUAN  (Casilda Iturrizar K, z. g) izango da, irailaren 19an(osteguna). Lehenengo deialdia, 19:00etan egingo dugu eta bigarrena, aldiz, 19:30etan.

Gai ordena honako hau izango da:

 1. Aurreko akta irakurri eta onartu
 2. Txosten orokorra
 3. 2018/2019ko denboraldiko balantze ekonomikoa aztertu
 4. 2020ko urteko kuotak
 5. 2019/2020 denboraldiko aurrekontua
 6. Eskaerak eta galderak

OHARRA.- Era berean, jakinarazi nahi dizuegu batzarrean parte hartzeko 2019ko bazkidetza-txartela aurkeztu behar duzuela.

Zuzendaritza taldea