Estimado socio/a:
Por medio de la presente, tenemos a bien convocarte a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que tendrá lugar en el SALON DE CONVENCIONES DEL CENTRO CULTURAL DE SANTA CLARA, sito en la C/ Casilda Iturrizar, s/n, el próximo día 13 de octubre, a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 19:30 en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:
1. Lectura del acta anterior y su aprobación si procede
2. Informe General
3. Balance económico de la temporada 2015/2016
4. Cuotas Anuales 2017
5. Presupuesto Temporada 2016/2017
6. Ruegos y Preguntas

La Junta Directiva
 

NOTA.- Aprovechamos la ocasión para informar que para acceder a la asamblea será necesario presentar el carné de socio/a 2016.
 
Bazkide agurgarria:
Eskutitz honen bidez OHIKO BATZARRA NAGUSIAN parte har dezazuen dei egiten dizuegu. Batzarra SANTA KLARA KULTURTEGIKO BATZAR ARETOAN, (Casilda Iturrizar K, z. g) izango da, urriak 13 (osteguna). Lehenengo deialdia, 19:00etan egingo dugu eta bigarrena, aldiz, 19:30ean. Gai ordena honako hau izango da:
1. Aurreko akta irakurri eta onartu
2. Txosten orokorra
3. 2015/2016ko denboraldiko balantze ekonomikoa aztertu
4. 2017ko urteko kuotak
5. 2016/2017 denboraldiko aurrekontua
6. Eskaerak eta galderak

Zuzendaritza taldea

OHARRA.- Era berean, jakinarazi nahi dizuegu batzarrean parte hartzeko 2016ko bazkidetza-txartela aurkeztu behar duzuela.
 
carta-asamblea-general-ordinaria-2016